ПРАВИЛА Й УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

1. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Ці Загальні умови користування та юридична інформація (надалі — “Загальні умови”) застосовуються до веб-сайту GLOVOAPP23, S.L. (надалі — “Glovo”), доменом якого є  www.glovostore.com, а також всіх пов’язаних із ним сайтів або сайтів, на які можна перейти за посиланням, опублікованим GLOVO, її дочірніми й афілійованими компаніями, включаючи веб-сайти Glovo по всьому світу (далі спільно іменуються “сайт”). Сайт належить компанії GLOVO. Використовуючи сайт, ви погоджуєтеся із цими Загальними умовами. Якщо ви не згодні з ними, утримайтеся від використання сайту. Відповідно до положень чинного законодавства нижче наведено ідентифікаційні дані компанії-власника веб-сайту:

 • Назва компанії: GlovoApp 23, S.L.
 • Юридична адреса: C/ Pallars 190, 08005, Barcelona (Барселона)
 • Ідентифікаційний номер платника податків (NIF):  B66362906

Зв’язатися з GLOVO можна за допомогою розділу “Зв’язок з нами” Блогу для партнерів.

2. МЕТА

Блог для партнерів GLOVO — це блог, створений GLOVO з метою публікації новин, які можуть зацікавити Партнерів (надалі — “Користувачі” або “Користувач”), та інформування про діяльність GLOVO. У Блозі для партнерів Користувачі зможуть знайти рекомендації щодо управління замовленнями, а також освітні ресурси, мета яких — допомогти Партнерам ефективніше використовувати додаток GLOVO. Крім того, з Блогу для Партнерів Користувачі можуть напряму перейти до магазину GLOVO Store, знайти відповіді на запитання у розділі Частих запитань, а також зв’язатися з GLOVO.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі несуть повну відповідальність за належне використання Блогу для партнерів та іншого контенту Блогу для партнерів, а також за належне здійснення доступу до них відповідно до чинного міжнародного законодавства та національного законодавства країни, з якої здійснюється доступ до Блогу для партнерів, а також згідно з принципами добросовісності, моралі та загальноприйнятих звичаїв і норм. Зокрема, вони зобов’язуються сумлінно дотримуватися цих Загальних умов.

Користувачам слід утримуватися від використання свого профілю та іншого контенту Блогу для партнерів у незаконних цілях або для отримання незаконних результатів, що завдають шкоди правам та інтересам третіх осіб або які можуть будь-яким чином пошкодити, вимкнути або негативним чином вплинути на Блог для партнерів і його контент і послуги. Крім того, Користувачам заборонено перешкоджати нормальному використанню Блогу для партнерів іншими Користувачами.

GLOVO не несе редакційної відповідальності та чітко заявляє, що не ототожнює себе з думками, які можуть висловлювати Користувачі Блогу для партнерів. Відповідальність за наслідки висловлювання таких думок несуть виключно Користувачі, які їх висловили.

Особи, які порушили вищезазначені зобов’язання, несуть відповідальність за заподіяні збитки та шкоду. GLOVO не несе відповідальності за наслідки, втрати або збитки, які можуть виникнути внаслідок незаконного використання або доступу, здійснених третіми особами.

Загалом, Користувачі беруть на себе такі зобов’язання (цей список не є вичерпним):

 • утримуватися від повної або часткової зміни або модифікації Блогу для партнерів шляхом обходу, відключення або будь-якого іншого втручання в його функції або послуги;
 • утримуватися від порушення прав на об’єкти промислової та інтелектуальної власності або законодавства про захист персональних даних;
 • утримуватися від використання Блогу для партнерів для образи, наклепу, залякування або переслідування інших Користувачів або заподіяння шкоди їх іміджу;
 • утримуватися від розміщення комп’ютерних вірусів, пошкоджених файлів або будь-якого іншого програмного забезпечення, яке може привести до пошкодження або зміни контенту або систем GLOVO або третіх осіб;
 • утримуватися від надсилання масових і/або повторюваних електронних листів численним особам, а також від передачі адрес електронної пошти третіх осіб без їх згоди;
 • утримуватися від рекламування товарів або послуг без попередньої згоди GLOVO.

Будь-який Користувач може поскаржитися на іншого Користувача, якщо він підозрює останнього в порушенні цих Загальних умов. Аналогічно, будь-який Користувач може сповістити GLOVO про зловживання або порушення цих умов, скориставшись для цього розділом “Зв’язок з нами”. GLOVO розгляне отриману скаргу у максимально короткий термін і вдасться до кроків, які GLOVO вважатиме доцільними; при цьому GLOVO залишає за собою право тимчасово або повністю припинити дію облікового запису Користувача Блогу для партнерів, який порушив ці Загальні умови. Крім того, GLOVO залишає за собою право видалити та/або заблокувати будь-яке повідомлення незаконного або образливого характеру без попереднього попередження або подальшого повідомлення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ GLOVO

Користувачі несуть відповідальність за наявність необхідних послуг та обладнання для доступу до Інтернету та Блогу для партнерів. Користувачі можуть повідомляти GLOVO про будь-які інциденти або проблеми з доступом до Блогу для партнерів, використовуючи доступні канали для зв’язку. GLOVO вивчить проблему та надасть Користувачеві інструкції, які допоможуть якомога швидше вирішити проблему.

GLOVO не контролює та не несе відповідальності за контент, завантажений Користувачами за допомогою Блогу для партнерів. Відповідальність за законність такого контенту несуть Користувачі.

GLOVO не несе відповідальності за перебої в роботі сервісу, помилки підключення, недоступність або несправність інтернет-сервісу, збої інтернет-з’єднання та будь-які інші проблеми, що перебувають за межами контролю GLOVO.

GLOVO не несе відповідальності за можливі помилки у системі безпеки та за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна комп’ютерній системі (апаратному та програмному забезпеченню) Користувача або файлам чи документам, що зберігаються у ній, через:

 • наявність вірусу в комп’ютерній системі або мобільному телефоні Користувача, що використовується для підключення до контенту і сервісів Блогу для партнерів;
 • несправність браузера;
 • використання застарілих версій.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

GLOVO є власником або ліцензіатом усіх прав на об’єкти інтелектуальної та промислової власності, що містяться у Блозі для партнерів, а також на контент, до якого можна отримати доступ за допомогою Блогу для партнерів. Права інтелектуальної власності на Блог для партнерів, а також його текст, зображення, графічний дизайн, навігаційну структуру, інформацію та контент, належать компанії GLOVO, яка має ексклюзивне право в будь-який спосіб реалізовувати свої права на використання, зокрема права на відтворення, розповсюдження, публікацію та перетворення, у відповідності до положень іспанського законодавства про права на об’єкти інтелектуальної та промислової власності.

Незважаючи на викладене вище, GLOVO може не бути власником або ліцензіатом такого контенту, як імена чи зображення компаній, з якими у GLOVO немає ділових відносин. У таких випадках GLOVO отримує контент із загальнодоступних джерел, і GLOVO у жодному разі не наділяється будь-якими правами щодо такого контенту.

Надання Користувачеві дозволу на доступ до Блогу для партнерів не означає, що GLOVO відмовляється від будь-яких прав на об’єкти інтелектуальної та промислової власності, надає ліцензію на них, передає їх або повністю чи частково переуступає такі права. Забороняється видаляти контент Блогу для партнерів GLOVO, обходити його або втручатися в нього у будь-який інший спосіб. За винятком отримання явного письмового дозволу від GLOVO або, якщо це можливо, власника відповідних прав, забороняється вчиняти такі дії щодо всього контенту, опублікованого у Блозі для партнерів GLOVO, або будь-якої його частини: модифікація, копіювання, повторне використання, використання, відтворення, публікація, повторна або подальша публікація, завантаження файлів, надсилання поштою, передача, використання, обробка або розповсюдження у будь-який спосіб з громадською або комерційною метою.

Будь-який Користувач, який поширює контент за допомогою Блогу для партнерів, стверджує, що він має на це необхідні права, та звільняє GLOVO від будь-якої відповідальності щодо змісту та законності поширеної інформації. Поширюючи контент за допомогою Блогу для партнерів, Користувачі безкоштовно та у максимально дозволеному чинним законодавством обсязі передають GLOVO права на використання об’єктів інтелектуальної або промислової власності, що включені до такого контенту.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ТЕКСТУ УМОВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЛОГУ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

GLOVO залишає за собою право у будь-який момент вносити зміни до цього сайту, його політик і цих Загальних умов. Якщо будь-яке з положень цих Загальних умов визнається таким, що втратило юридичну силу, або анульоване в силу закону, таке положення вилучається з тексту документа. Вилучення положення не впливає на юридичну силу інших положень і чинність цього документа.

7. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Відносини між GLOVO та кожним Користувачем регулюються та тлумачаться згідно із Загальними умовами, тлумачення положень яких, їхня дійсність і юридична сила визначаються законодавством Іспанії. Врегулювання суперечок і конфліктів щодо тлумачення цих Загальних умов здійснюється у судах Барселони.