Veb-aplikacija i resursi

Otkrijte naše tutorijale, savete i obrazovne resurse za partnere.

UPRAVLJANJE NARUDŽBINAMA

KAKO DA PRIHVATITE I OBRADITE NARUDŽBINE U VEB-APLIKACIJI ZA PARTNERE 1/2

Kad vam stigne nova narudžbina, uređaj će proizvesti zvuk upozorenja i pojaviće se trepćuće polje sa novom narudžbinom u odeljku „Na čekanju“ ispod „Narudžbine“.

 

Proverite narudžbinu i uzmite u obzir napomene klijenta o mogućim alergijama.

 

Kada proverite, kliknite na polje pa zatim „Prihvati“ da biste potvrdili narudžbinu. Narudžbina će biti premeštena u odeljak „Prihvaćeno“. Tiket će takođe biti odštampan automatski. Predajte ga dostavljaču zajedno sa narudžbinom.

 

Da biste videli detalje narudžbine, kliknite na polje i moći ćete da vidite koje proizvode treba da pripremite.

KAKO DA PRIHVATITE I OBRADITE NARUDŽBINE U VEB-APLIKACIJI ZA PARTNERE 2/2

Kada dostavljač stigne u vašu prodavnicu da preuzme narudžbinu, pokazaće vam trocifreni kod za preuzimanje kako biste mogli da prepoznate koju narudžbinu treba da mu/joj predate.

 

Taj kod je vidno istaknut za svaku narudžbinu u odeljku Narudžbine u veb-aplikaciji za partnere, kao i pri vrhu odštampanih tiketa.

 

Napomena: ovaj kod nije jedinstven, već se isti kod za preuzimanje može pojaviti više puta tokom različitih dana. Za ostala pitanja osim preuzimanja nastavite da koristite ID narudžbine koji predstavlja jedinstvenu oznaku svake narudžbine.

VAŽNI DETALJI U NARUDŽBINI 1/3

Narudžbine koje se plaćaju gotovnom: Ako u narudžbini stoji ikona novčanice, znači da dostavljač treba da vam plati za datu narudžbinu kada dođe da je preuzme iz vaše prodavnice. Obavezno tražite plaćanje.

 

Ako nije narudžbina koja se plaća gotovinom, samo treba da predate tu narudžbinu dostavljaču bez naplate.

VAŽNI DETALJI U NARUDŽBINI 2/3

Višestruke narudžbine: Ponekad će neke narudžbine biti grupisane sa drugim. To znači da će dostavljač istovremeno preuzeti dve narudžbine iz vaše prodavnice za dva različita kupca (bez uticaja na trajanje dostave za kupca).

Ako je narudžbina grupisana sa drugom, sadržaće sivi odeljak sa kodom narudžbine sa kojom je spojena.

 

Imajte na umu da…
Mogu biti spojene najviše dve narudžbine. Pristigla narudžbina može biti spojena sa već prihvaćenom narudžbinom, što znači da ćete je pronaći na listi prihvaćenih.

 

Odštampana priznanica ne prikazuje višestruke narudžbine pa ćete te informacije morati da proverite na uređaju.

VAŽNI DETALJI U NARUDŽBINI 3/3

Narudžbine od novih klijenata: Kada novi klijent naruči iz vaše prodavnice, videćete ikonu sa malim zakruženim brojem 1 u narudžbini.

TIKETI

Možete automatski unapred da izaberete broj priznanica koji želite da odštampate kad prihvatate svaku narudžbinu.

 

Idite u odeljak Profil veb-aplikacije za partnere i izaberite broj priznanica koji vam treba (najviše 4).

OTKAZANE NARUDŽBINE

Svaki put kada neka od vaših tekućih narudžbina bude otkazana, pojaviće se iskačući prozor koji prikazuje:

Kôd narudžbine i ime klijenta

Detalje proizvoda za tu narudžbinu

Razlog otkazivanja (klijent želi da otkaže, partner nema proizvode na raspolaganju itd.)

Čućete i ovaj zvuk tako da možete brzo da prepoznate otkazivanja bez potrebe da nadgledate ekran uređaja.

Narudžbina je otkazana, da li će mi i dalje biti plaćeno?

Otkazane narudžbine su prikazane u veb-aplikaciji za partnere u odeljku IZVEŠTAJI>ISTORIJA sa ikonom krstića. Kliknite na bilo koju narudžbinu da biste proverili razlog otkazivanja i da li se primenjuje plaćanje.

ZAMENA PROIZVODA

Ako, kao izuzetak, zaboravite da deaktivirate proizvode koje nemate na raspolaganju, a kupac je već naručio, pozovite ga/je i ponudite alternativu. Ako prihvati, možete da izmenite narudžbinu direktno preko veb-aplikacije. Ako ne prihvati, kontaktirajte podršku za partnere i otkažite narudžbinu.

 

  • Izaberite narudžbinu koju želite da izmenite, pronađite proizvod za zamenu i kliknite na Izmeni.
  • Kliknite na Zameni, zatim izaberite alternativni proizvod i kliknite na Sačuvaj. Ponovo odštampajte tiket i stavite ga u kesu.

KÔD ZA PREUZIMANJE i VIŠESTRUKE NARUDŽBINE

Kôd za preuzimanje 

Ovaj trocifreni kôd olakšava vama i dostavljaču da prepoznate koje narudžbine treba preuzeti.

On je vidno istaknut za svaku narudžbinu u odeljku Narudžbine u veb-aplikaciji za partnere, kao i pri vrhu odštampanih tiketa.

Napomena: Ovaj kôd nije jedinstven, što znači da se isti kôd za preuzimanje može pojaviti više puta tokom različitih dana. Za ostala pitanja koja se ne tiču preuzimanja nastavite da koristite ID narudžbine koji predstavlja jedinstvenu oznaku svake narudžbine.

 

Višestruke Narudžbine

Ponekad će neke narudžbine biti grupisane sa drugim.

To znači da će dostavljač istovremeno preuzeti dve narudžbine za dva različita klijenta iz vaše prodavnice (bez uticaja na vreme dostave za klijente).

 

Kako da znate da li je neka narudžbina spojena sa drugom?

Višestruka narudžbina uključuje sivi odeljak koji prikazuje kôd druge narudžbine sa kojom je spojena. Imajte u vidu da mogu biti spojene samo dve narudžbine.

Pored toga, pristigla narudžbina može biti spojena sa već prihvaćenom narudžbinom, što znači da ćete je pronaći na listi „Prihvaćene“.

Imajte u vidu da odštampana priznanica ne prikazuje višestruke narudžbine pa ćete te informacije morati da proverite na uređaju.

DUGME „NARUDŽBINA JE SPREMNA“

Ova funkcija vam omogućava da dodelite spremnu narudžbinu dostavljaču koji je već blizu vaše prodavnice, čak i ako je prvobitno trebalo da preuzme drugu narudžbinu.

Prednosti

  • Brža dostava narudžbina i zadovoljniji klijenti kao rezultat toga
  • Budite uvereni da će hrana biti vruća kada je klijent dobije
  • Smanjite vreme čekanja za dostavljače a time i broj dostavljača koji čekaju da preuzmu narudžbine u vašoj prodavnici
  • Efikasnije iskoristite usluge dostavljača tako da više njih bude dostupno kada su vam potrebni

 

Kako to funkcioniše?

Da biste koristili ovu funkciju, samo kliknite na dugme „Narudžbina je spremna“ kada je pripremite.

Zatim ćemo mi izabrati dostavljača koji je već blizu vaše prodavnice da preuzme narudžbinu. Dostavljač će pokazati kôd za preuzimanje da biste mu/joj dali pravu narudžbinu.