Veb-aplikacija i resursi

Otkrijte naše tutorijale, savete i obrazovne resurse za partnere.

PROIZVODI

Odeljak Proizvodi vam omogućava da upravljate svojim menijem/proizvodima i njihovim atributima.

KAKO DA AKTIVIRATE I DEAKTIVIRATE PROIZVODE

  • Ako ostanete bez nekog proizvoda sa menija, deaktivirajte ga odabirom proizvoda i klikom na Deaktiviraj. Možete ga deaktivirati na određeni period.
  • Kada je proizvod ponovo dostupan, ne zaboravite da ga ponovo aktivirate kako bi kupci mogli da ga naruče.

Isti postupak možete slediti u kategoriji Atributi.

Napomena: Ako vam ponestane proizvoda, odmah ih deaktivirajte da ne biste primili narudžbine koje nećete moći da izvršite, što može dovesti do nezadovoljstva klijenata.

KAKO DA AŽURIRATE CENE

Ako želite da ažurirate cenu proizvoda, kliknite na olovku pored cene da biste je izmenili.

Ažurirane cene će odmah biti prikazane.