Odeljak sa novim kontakt podacima u veb-aplikaciji za partnere

Želimo da osiguramo da vi i druge relevantne kontakt osobe u vašoj prodavnici dobijate prave komunikacije od Glova.

Posetite odeljak profil u veb-aplikaciji za partnere i ažurirajte kontakt podatke za svoju(e) prodavnicu(e).

Postoje tri vrste kontakt osoba:

Kontakt za svakodnevno poslovanje
To je osoba koja se nalazi u prodavnici i upravlja svakodnevnim poslovima. Obično je to menadžer prodavnice, ali možete da dodate i imejl još nekog od zaposlenih.

Ovom kontaktu šaljemo:

– Odgovore od tima za podršku partnerima na poruke koje ste nam vi ili neko iz vašeg tima poslali putem veb-aplikacije za partnere.
– Operativne komunikacije kao što su informacije o novim funkcijama veb-aplikacije, podsetnici za odmor, vodiči o tome kako da koristite veb-aplikaciju itd.

Ovu osobu ćemo takođe kontaktirati za sva pitanja u vezi sa tekućim narudžbinama.

Kontakt za fakturisanje
To je osoba zadužena za fakture i plaćanja.

Ovom kontaktu šaljemo fakture i sve informacije vezane za proces fakturisanja i plaćanja.

Kontakt preduzeća
Ovo je osoba koja donosi ključne odluke za poslovanje. To može biti vlasnik preduzeća i/ili druga osoba zadužena za upravljanje celokupnim poslovanjem, ali ne nužno u prodavnici.

Ovom kontaktu šaljemo:
– Informacije vezane za poslovanje, kao što su izveštaji o učinku ili marketinške promocije.
– Relevantne komunikacije koje smo podelili sa kontaktom za svakodnevno poslovanje, radi transparentnosti.

Imajte u vidu da možete da dodate do dve različite imejl adrese za svaku vrstu kontakta. Takođe imajte na umu da ista osoba može biti dodata za različite vrste kontakta.

 

 

 

Ako imate bilo kakvih pitanja, pošaljite nam poruku preko veb-aplikacije za partnere(odeljak Profil).