Nova ažuriranja dizajna aplikacije Glovo

Promenili smo dizajn nekih delova aplikacije Glovo kako bismo privukli nove korisnike i obezbedili da postojeći nastave da naručuju još više od partnera poput vas.

Koja su ključna poboljšanja?

– Opis prodavnice zamenili smo filterima (najviše dva) tako da korisnici mogu da prepoznaju prodavnice brže, a vi dobijate više klikova. Takođe, korisnik sada može odmah da vidi:

  • Prosečno vreme dostave prodavnice, ako je podešeno (ako nije, biće prikazana razdaljina do prodavnice)
  • Ocenu prodavnice,prikazujući broj ocenjenih narudžbina u zagradama pored ocene u procentima

– Unutar svake prodavnice, ocena prodavnice se sada lako identifikuje kao „Odlična“ ako je 97% ili više, ili kao „Dobra“ ako je između 92 i 96%. Ako je ocena niža, prikazana je samo ikona palca nagore.

Preporučujemo vam da proverite našu infografiku za savete kako da izbegnete loše ocene.

Uskoro stiže još mnogo novih poboljšanja i za korisnike i za partnere… pa budite u toku!