Glovo standardi etike i poslovnog ponašanja

Glovo tim je posvećen očuvanju najviših etičkih i profesionalnih standarda, u skladu sa našim osnovnim vrednostima.

Glovo svakodnevno ima udela u životu miliona ljudi koji imaju sjajno iskustvo sa nama. Ove pozitivne interakcije nam pomažu da definišemo ko smo i vode do uspeha našeg poslovanja, kao i poslovanja naših partnera.

Stoga pokrećemo Glovo standarde etike i poslovnog ponašanja za treće strane, koji se takođe odnose na vas kao Glovo partnera.

Pomoću ove politike želimo da promovišemo:

  • Etičke standarde i poštovanje pojedinaca
  • Bezbedno i zdravo okruženje tokom saradnje sa Glovom
  • Poverenje preuzimanjem odgovornosti, etičkim ponašanjem i podsticanjem iskrenih i otvorenih diskusija
  • Bolje razumevanje i poštovanje zakona i propisa koji važe za vaše poslovanje.

Imajte na umu da sadržaj gore pomenute politike automatski postaje obavezujući za vaš ugovor o partnerstvu sa Glovom i primenjivaće se tokom saradnje sa nama.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam pošaljite poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.