Dostavljajte narudžbine brže pomoću dugmeta „Narudžbina je spremna“

Kliknite na dugme „Narudžbina je spremna“ da biste označili da je narudžbina pripremljena kako bismo odmah mogli da obavestimo dostavljača da je preuzme.  Tako ćete poboljšati vreme dostave!

Kako to funkcioniše?

  • Pritisnite dugme „narudžbina je spremna“ čim završite sa pripremom svake narudžbine. Dugme se nalazi pored svake prihvaćene narudžbine u veb-aplikaciji za partnere.
  • Čim pritisnete dugme „Narudžbina je spremna“, dostavljač će biti obavešten da je narudžbina spremna za preuzimanje.
  • Nova funkcija može da dodeli novog dostavljača koji je najbliže prodavnici da preuzme narudžbinu koja je već spremna i na taj način se ubrzava dostava.
  • Dostavljač će zatražiti da preuzme narudžbinu, pokazujući kôd za preuzimanje.

Imajte na umu da ako ne pritisnete dugme „narudžbina je spremna“, dostavljač će čekati ispred prodavnice i neće ući da preuzme narudžbinu jer nije obavešten/a da je narudžbina spremna. Zato je važno da ne zaboravite da kliknete na dugme.  

Koje su prednosti?

  • Brže dostavljate hranu, povećavajući tako zadovoljstvo korisnika
  • Omogućavate da hrana bude vruća kada stigne do korisnika
  • Smanjujete vreme čekanja u prodavnici i na taj način smanjujete i broj dostavljača koji čekaju u redu
  • Efikasnije sarađujete sa dostavljačima kako biste osigurali da je više njih dostupno da dostavi vaše narudžbine kada su vam potrebni

Počnite da je koristite već danas i dostavljajte narudžbine brže! Dugme „Narudžbina je spremna“ će nam pomoći da poboljšamo poslovanje i pružimo bolju uslugu i vama i klijentima.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam pošaljite poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere na Glovo uređaju.