Prihvatanje i dostavljenje narudžbina

Možete da omogućite ili onemogućite proizvode i atribute u zavisnosti od njihove dostupnosti. Ako ostanete bez nekog proizvoda sa menija, izaberite taj proizvod i kliknite na Onemogući. Možete da izaberete da ga onemogućite na određeno vreme. Ne zaboravite da ponovo omogućite proizvod kada ga imate na zalihama da bi klijenti mogli da ga naruče. Isti postupak možete slediti za kategoriju Atributi.

Dostavljač preuzima vaše narudžbine i dostavlja ih klijentu.

Pre nego što predate kesu dostavljaču, ponovo proverite tiket da biste se uverili da su uključeni svi proizvodi (ponekad se lako zaboravi piće ili sitni artikli kao što su sosevi).

Dobro zapečatite kese pomoću spajalica ili nalepnica da biste garantovali da će klijent dobiti narudžbinu tačno onako kako ste je pripremili.

Proverite kôd tiketa da biste se uverili da predajete tačnu narudžbinu. Ako narudžbina uključuje više kesa, proverite da li su sve preuzete.

Za svaku narudžbinu su prikazane informacije u nastavku:

 • ID narudžbine
 • Ime prodavnice i adresa
 • Podaci klijenta (uključujući broj telefona)
 • Procenjeno vreme preuzimanja
 • Opis narudžbine (informacije o alergijama)
 • Podaci dostavljača
 • Ukupan iznos narudžbine

Ako ste MarketPlace partner, neće biti prikazani sledeći podaci vezani za dostavljača:

 • Procenjeno vreme preuzimanja
 • Podaci dostavljača

Svaki put kada neka od vaših tekućih narudžbina bude otkazana, pojaviće se iskačući prozor u veb-aplikaciji za partnere sa sledećim informacijama:

 • Razlog otkaziivanja
 • Kôd narudžbine
 • Detalji i količina proizvoda u narudžbini

U odeljku Istorija narudžbina u veb-aplikaciji za partnere (Izveštaji → Istorija) sve otkazane narudžbine će sadržati znak X. Možete da kliknete na narudžbinu da biste proverili detalje otkazivanja (npr. razlog za otkazivanje, da li se naplaćuju troškovi itd).

*Ovaj odeljak ne važi za MarketPlace partnere

U veb-aplikaciji za partnere ćete videti procenjeno vreme preuzimanja pre nego što prihvatite narudžbinu i dok je pripremate.

Kada primite novu narudžbinu,veb-aplikacija za partnere će početi da zvoni i narudžbina će biti istaknuta. Kliknite na narudžbinu, pregledajte je i dodirnite zeleno dugme Prihvati. Narudžbina će automatski biti premeštena na listu Prihvaćene.

Istorija narudžbina

Prošle narudžbine možete da pregledate u odeljku Izveštaji > Istorija u veb-aplikaciji za partnere. Tu možete filtrirati narudžbine po:

 • Vremenu
 • Incidentima (loše ocene, otkazane narudžbine, povraćaj novca)
 • Načinu plaćanja

Rešavanje problema

Za probleme sa tekućim narudžbinama, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Da, možete direktno da pozovete klijenta ili nam pošaljite poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za probleme sa tekućim narudžbinama, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za probleme sa tekućim narudžbinama, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Ako, u izuzetnim slučajevima, shvatite da ste ostali bez proizvoda koji je klijent upravo naručio:

 • Pozovite klijenta i ponudite mu alternativu. Klijentov broj telefona možete pronaći u odeljku detalji o narudžbini u veb-aplikaciji za partnere.

*Ako se klijent slaže da se proizvod zameni, pratite korake u nastavku da biste promenili narudžbinu u sistemu. Na taj način će klijent dobiti pravu priznanicu sa konačnom listom proizvoda i cena.    

  1. Izaberite narudžbinu koju želite da izmenite, pronađite proizvod za zamenu i kliknite na Izmeni.    
  2. Kliknite na Zameni, zatim izaberite alternativni proizvod i kliknite na Sačuvaj.

* Ako klijent nije zainteresovan za alternativu, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere i zatražite otkazivanje narudžbine.

Ne zaboravite da što pre onemogućite nedostupan proizvod u veb-aplikaciji za partnere da ne bi još neki korisnici naručili nešto što nije dostupno.

Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku za veb-aplikaciju za partnere, prvo pokušajte da ih pronađete u imejlu koji smo vam poslali sa tim podacima. Taj imejl smo vam poslali tokom procesa priključivanja Glovu. Ako ne uspete da ih pronađete, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

*Ovaj odeljak ne važi za MarketPlace partnere

Za probleme sa tekućim narudžbinama, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za probleme koji se ne odnose na tekuću narudžbinu, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Ako, u izuzetnim okolnostima, morate da otkažete narudžbinu, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Ako ste primili narudžbinu, a vaša prodavnica je već zatvorena, pratite ove korake:

Pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere da biste otkazali narudžbinu.

Ažurirajte radno vreme prodavnice u veb-aplikaciji za partnere. To možete da uradite u odeljku Profil klikom na dugme Izmeni koje se nalazi pdmah pored radnog vremena.

Prikazaće vam se iskačući prozor i moći ćete da promenite radno vreme prodavnice za svaki dan u nedelji.

U izuzetnim okolnostima, ako je to neophodno, možete privremeno da deaktivirate prodavnicu u Glovo aplikaciji. Na primer, ako je prodavnica prezasićena. Da biste to uradili, kliknite na ikonu u obliku kuće u gornjem desnom uglu. Možete privremno da zatvorite prodavnicu na pola sata, sat vremena ili do kraja dana.

Takođe možete da napravite raspored zatvaranja prodavnice za određeni period ako planirate da ne radite za državne praznike ili idete na odmor.

Možete da omogućite ili onemogućite proizvode i atribute u zavisnosti od njihove dostupnosti.

 • Ako ostanete bez nekog proizvoda sa menija, izaberite taj proizvod i kliknite na Onemogući. Možete da izaberete da ga onemogućite na određeno vreme.
 • Ne zaboravite da ponovo omogućite proizvod kada ga imate na zalihama da bi klijenti mogli da ga naruče.
 • Isti postupak možete slediti za kategoriju Atributi.

Generalno, ako je narudžbina otkazana od strane klijenta, a već ste je prihvatili, primićete obaveštenje u veb-aplikaciji za partnere i dobićete refundaciju za tu narudžbinu. Ovim obaveštenjem ćemo potvrditi da li će narudžbina biti plaćena ili ne.

*Ovaj odeljak ne važi za MarketPlace partnere

Za probleme sa tekućim narudžbinama, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Radno vreme

Ako planirate da zatvorite za državne praznike ili da idete na odmor, zakažite zatvaranje prodavnice klikom na ikonu u obliku kuće u gornjem desnom uglu veb-aplikacije za partnere.

U izuzetnim okolnostima, ako je to neophodno, možete privremeno da zatvorite prodavnicu u Glovo aplikaciji. Na primer, ako je prodavnica prezasićena.

Da biste to uradili, kliknite na ikonu u obliku kuće u gornjem desnom uglu veb-aplikacije za partnere. Možete privremno da zatvorite prodavnicu na pola sata, sat vremena ili do kraja dana.

Da biste promenili radno vreme prodavnice, idite u odeljak Profil veb-aplikacije za partnere i kliknite na dugme Izmeni pored radnog vremena prodavnice. Moći ćete da izmenite radno vreme za svaki dan u nedelji.

Narudžbine

U odeljku Izveštaji u veb-aplikaciji za partnere kliknite na Istorija da biste videli rezime svih narudžbina koje ste obavili, sa odgovarajućim datumima, kodovima narudžbina i ukupnim iznosima.

Kliknite na Filtriraj da biste pregledali samo narudžbine za određeni datum ili po određenom kriterijumu (na primer, otkazane narudžbine).

Ostalo

Pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Veb-aplikacija za partnere

U odeljku Profil veb-aplikacije za partnere pronaći ćete tri vrste kontakta. Neka vam uvek budu ažurirani jer ćete tako osigurati da vi i ostale relevantne osobe u vašoj prodavnici dobijate prave infomacije od Glova:

KONTAKT ZA POSLOVANJE

Ovo je osoba koja se nalazi u prodavnici i upravlja svakodnevnim poslovanjem. Obično je to menadžer prodavnice. Međutim, možete da dodate i imejl još nekog od zaposlenih.

Ovom kontaktu šaljemo:

 • Odgovore od tima za podršku partnerima na poruke koje ste nam vi ili neko iz vašeg tima poslali putem veb-aplikacije za partnere.
 • Operativne komunikacije kao što su informacije o novim funkcijama veb-aplikacije za partnere, podsetnici za odmor, vodiči o tome kako da koristite veb-aplikaciju itd. Ovu osobu ćemo takođe kontaktirati za sva pitanja u vezi sa tekućim narudžbinama.

KONTAKT ZA FAKTURISANJE

To je osoba zadužena za fakture i plaćanja. Ovom kontaktu šaljemo fakture i sve informacije vezane za proces fakturisanja i plaćanja.

KONTAKT PREDUZEĆA

Ovo je osoba koja donosi ključne odluke za poslovanje. To može biti vlasnik preduzeća i/ili druga osoba zadužena za upravljanje celokupnim poslovanjem, ali ne nužno u prodavnici. Ovom kontaktu šaljemo:

 • Informacije vezane za poslovanje, kao što su izveštaji o učinku ili marketinške promocije.
 • Relevantne komunikacije koje smo podelili sa kontaktom za svakodnevno poslovanje, radi transparentnosti.

Imajte u vidu da možete da dodate do dve različite imejl adrese za svaku vrstu kontakta.

Takođe imajte na umu da ista osoba može biti dodata za različite vrste kontakta.

Da, možete da vodite više prodavnica iz jedne sesije. Ako ste zainteresovani za ovu funkciju, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere. Kada bude omogućena, moći ćete pojedinačno da izaberete prodavnice kojima želite da upravljate iz iste sesije veb-aplikacije za partnere klikom na dugme Prodavnice u gornjem levom uglu. Možete i da aktivirate sve svoje prodavnice istovremeno tako što ćete označiti polje Izaberi sve.

Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku za veb-aplikaciju za partnere, prvo pokušajte da ih pronađete u imejlu koji smo vam poslali sa tim podacima. Taj imejl smo vam poslali tokom procesa priključivanja Glovu. Ako ne uspete da ih pronađete, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.  

Da biste pristupili veb-aplikaciji za partnere, treba da se prijavite pomoću akreditiva koje ste primili imejlom tokom procesa priključivanja. Ako niste primili taj imejl, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.  

Veb-aplikacija za partnere je alatka koja vam omogućava da upravljate svojim narudžbinama i poslovanjem sa Glovom. Možete da joj pristupite sa različitih uređaja ili sa računara.

Uputstva

Otvorite uputstvo iz odeljka bloga veb-aplikacije za partnere.

Otvorite uputstvo iz odeljka bloga veb-aplikacije za partnere.

Otvorite uputstvo iz odeljka bloga veb-aplikacije za partnere.

Otvorite uputstvo iz odeljka bloga veb-aplikacije za partnere.

Otvorite uputstvo iz odeljka bloga veb-aplikacije za partnere.

Rešavanje problema

NE PRIMAM NARUDŽBINE

Ako vaš tablet ne prima narudžbine, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

PROBLEMI SA POKRETANJEM

Ako imate probleme sa pokretanjem, pokušajte da restartujete uređaj. Da biste to uradili, istovremeno pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje (Power) i taster za pojačavanje zvuka (Volume Up) dok se uređaj ne isključi. Zatim još jednom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (Power) da biste uključili uređaj.

Ako se problem nastavi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

PROBLEMI SA KONEKCIJOM

Prvo proverite da li je uređaj ispravno povezan sa WiFi mrežom. Da biste to uradili, pristupite meniju Brza podešavanja (Quick Settings) uređaja prevlačenjem nadole sa vrha ekrana i dodirivanjem ikone podešavanja u gornjem desnom uglu. Dodirnite WiFi i proverite da li je status vaše mreže prikazan kao Povezan.

Ako veb-aplikacija za partnere nastavi da prikazuje poruku sa greškom „Veb-stranica nije dostupna“, zatvorite aplikaciju. Da biste to uradili, dodirnite ikonu Nedavne aplikacije u dnu ekrana i izaberite ikunu metle da biste zatvorili sve aktivne aplikacije. Ponovo pokrenite aplikaciju Glovo za partnere. Ako se problem nastavi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

UREĐAJ JE POKVAREN

Ako vaš tablet ne radi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

PROBLEMI SA ZVUKOM

1. Pristupite meniju Brza podešavanja (Quick Settings) uređaja prevlačenjem nadole sa vrha ekrana i dodirivanjem ikone podešavanja u gornjem desnom uglu. Dodirnite tastere za podešavanje zvuka i onemogućite ga dodirom na prekidač. Prekidač treba da posivi kao što je prikazano u nastavku (to znači da je deaktiviran).

2. Proverite da li je zvuk uređaja podešen na maksimum pritiskom na taster za pojačavanje zvuka (Volume Up) koji se nalazi sa strane uređaja. Narandžasta traka jačine zvuka mora da bude podešena na maksimum kao što je prikazano ispod.

3. Ponovo pristupite meniju Brza podešavanja (Quick Settings) uređaja prevlačenjem nadole sa vrha ekrana i dodirivanjem ikone podešavanja u gornjem desnom uglu. Dodirnite stavku Zvuk (Sound). I traka jačine zvuka medija i traka jačine zvuka obaveštenja treba da budu postavljene na maksimum prevlačenjem udesno.

Ako se problem nastavi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

PRISTUP VEB-APLIKACIJI ZA PARTNERE (ZAHTEV ZA PRISTUP/RESETOVANJE LOZINKE)

Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku za veb-aplikaciju za partnere, prvo pokušajte da ih pronađete u imejlu koji smo vam poslali sa tim podacima. Taj imejl smo vam poslali tokom procesa priključivanja Glovu.

Ako ga ne pronađete, pozovite nas na broj telefona za podršku partnerima koji ćete naći klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere, za vašu zemlju: 93 003 80 60

NE PRIMAM NARUDŽBINE

Ako vaš tablet ne prima narudžbine, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

PROBLEMI SA POKRETANJEM

Ako imate probleme sa pokretanjem, pokušajte da restartujete uređaj. Da biste to uradili, istovremeno pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje (Power) (1) i taster za pojačavanje zvuka (Volume Up) (2) dok se uređaj ne isključi. Zatim još jednom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (Power) (1) da biste uključili uređaj.

Ako se problem nastavi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

PROBLEMI SA KONEKCIJOM

Proverite da li je uređaj ispravno povezan sa WiFi mrežom. Da biste to uradili, pristupite meniju Brza podešavanja (Quick Settings) uređaja prevlačenjem nadole sa vrha ekrana i dodirivanjem ikone podešavanja u gornjem desnom uglu. Dodirnite WiFi i proverite da li je status vaše mreže prikazan kao Povezan.

Ako veb-aplikacija za partnere nastavi da prikazuje poruku sa greškom „Veb-stranica nije dostupna“, zatvorite aplikaciju. Da biste to uradili, dodirnite ikonu Nedavne aplikacije u dnu ekrana i izaberite ikunu metle da biste zatvorili sve aktivne aplikacije. Ponovo pokrenite aplikaciju Glovo za partnere.

Ako se problem nastavi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

UREĐAJ JE POKVAREN

Ako vaš uređaj ne radi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere sa računara ili nas pozovite na broj telefona za podršku partnerima koji ćete naći klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere. 931 224 331.

NE MOGU DA SE ŠTAMPAJU PRIZNANICE
  1. Uverite se da je poklopac štampača pravilno zatvoren.
  2. Proverite da li koristite odgovarajući papir i da li je ispravno postavljen u štampač, kao što je prikazano ispod.

Napomena: Uređaj koristi termalni papir veličine 58 x 40 mm.

3. Ako štampač ne štampa kako treba (na primer, štampa crno), proverite da li je papir pravilno postavljen (može se štampati samo na jednoj strani termalnog papira). Ako se problem nastavi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

PROBLEMI SA ZVUKOM
  1. Pristupite meniju Brza podešavanja (Quick Settings) uređaja prevlačenjem nadole sa vrha ekrana i dodirivanjem ikone podešavanja u gornjem desnom uglu. Dodirnite tastere za podešavanje zvuka i onemogućite ga dodirom na prekidač. Prekidač treba da posivi kao što je prikazano u nastavku (to znači da je deaktiviran).
  2. Proverite da li je zvuk uređaja podešen na maksimum pritiskom na taster za pojačavanje zvuka (Volume Up) koji se nalazi sa strane uređaja. Narandžasta traka jačine zvuka mora da bude podešena na maksimum kao što je prikazano ispod.
  3. Ponovo pristupite meniju Brza podešavanja (Quick Settings) uređaja prevlačenjem nadole sa vrha ekrana i dodirivanjem ikone podešavanja u gornjem desnom uglu. Dodirnite „Zvuk“ (Sound). I traka jačine zvuka medija i traka jačine zvuka obaveštenja treba da budu postavljene na maksimum prevlačenjem udesno.

Ako se problem nastavi, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

PRISTUP VEB-APLIKACIJI ZA PARTNERE (ZAHTEV ZA PRISTUP/RESETOVANJE LOZINKE)

Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku za veb-aplikaciju za partnere, prvo pokušajte da ih pronađete u imejlu koji smo vam poslali sa tim podacima. Taj imejl smo vam poslali tokom procesa priključivanja Glovu.

Ako ga ne pronađete, pozovite nas na broj telefona za podršku partnerima koji ćete naći klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere, za vašu zemlju: 93 003 80 60

Fakture

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Da biste videli detalje svojih narudžbina, idite u odeljak Izveštaji u veb-aplikaciji za partnere. Na kartici Istorija, moći ćete da vidite rezime narudžbina sa odgovarajućim datumima, vremenom, kodovima narudžbina i ukupnim iznosom.

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Plaćanja

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Generalno, ako je narudžbina otkazana od strane klijenta, a već ste je prihvatili, primićete obaveštenje u veb-aplikaciji za partnere u kome ćete saznati da li će vam biti plaćeno za narudžbinu ili ne. Ako se plaća, dobićete refundaciju za narudžbinu.

Povraćaj novca za korisnike

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Za sva pitanja ili probleme vezane za fakture i plaćanja, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Papirne kese

Pošiljka traje otprilike 24 do 48 sati (osim za Kanarska ostrva gde traje 5 dana).

Ako vam trebaju dodatne papirne kese, možete da ih naručite na veb-sajtu Glovo Store.

Kese ćemo poslati na adresu koju ste potvrdili u ugovoru sa Glovom. Ako treba da promenite adresu za isporuku, to možete da uradite u kolicima pre nego što napravite narudžbinu na sajtu Glovo Store.

Ostalo

Možete da platite kreditnom karticom tokom procesa plaćanja na Glovo Store. Ako vam treba dalja pomoć, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Trebalo bi da ste primili imejl sa akreditivima za Glovo Store (korisničko ime i lozinka). Ako niste, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Trebalo bi da ste primili imejl sa akreditivima za Glovo Store (korisničko ime i lozinka). Ako niste, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Ostala pitanja

Ako želite da dodate prodavnicu na Glovo platformu i u vašu veb-aplikaciju za partnere, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije.

Naknada za dostavu se obračunava dinamički za svakog korisnika i prodavnicu.

Glavni faktori koji utiču na naknadu za dostavu su:

 • Udaljenost mesta dostave
 • Provizija predviđena za narudžbinu partnera

Naknada za dostavu može biti veća tokom lošeg vremena, na primer, kada pada kiša, da bismo nadoknadili za veću isplatu dostavljačima.

Ako se fokusirate na sledeće parametre, možete poboljšati svoje pozicioniranje u aplikaciji:

 • Veliki broj narudžbina
 • Pozitivne ocene
 • Naknada za dostavu: što je niža naknada za dostavu, to je pozicija viša. Takođe, imajte u vidu da klijenti koji su vam bliže vide vašu prodavnicu na višoj poziciji.
 • Veća stopa konverzije korisnika: odnos broja klijenata koji naruče iz vaše prodavnice u donosu na broj korisnika koji kliknu na naziv vaše prodavnice.

Partneri mogu da poboljšaju pozicioniranje u aplikaciji Glovo i korišćenjem naše marketinške usluge „Glovo Boost“.

Da biste proverili da li ispunjavate uslove i da zatražite više informacija, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere.

Da bismo izračunali ocenu prodavnice, uzimamo u obzir ocene klijenata iz poslednjih 100 narudžbina u proteklih 60 dana. Ocena se računa jednom dnevno, u 5 sati ujutru (uključuje sve narudžbine koje su klijenti ocenili do tada).

Za probleme ili incidente vezane za tekuće narudžbine, pozovite nas na broj telefona za podršku partnerima koji ćete naći klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere: 931 224 331

*Ako ste MarketPlace partner, pozovite 931 220 961.

Za sva ostala pitanja pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil veb-aplikacije za partnere i javićemo vam se u najkraćem mogućem roku.