TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

1. DETALII DE IDENTIFICARE

Acești termeni generali de utilizare și informații legale (în continuare „Termeni generali”) se aplică website-ului GLOVOAPP23, S.L. (în continuare „GLOVO”), al cărui domeniu este  www.glovostore.com și tuturor site-urilor aferente sau site-urilor corelate de GLOVO de domeniul său, precum și companiilor sale afiliate sau asociate, inclusiv website-urile GLOVO la nivel mondial (în continuare și colectiv „Site-ul”). Site-ul aparține companiei GLOVO. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acești termeni generali. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu îl utilizați. În conformitate cu prevederile legislației aplicabile, sunt prezentate mai jos detaliile de identificare ale proprietarului site-ului:

 • Denumire juridică: GlovoApp 23, S.L.
 • Sediu social: C/ Pallars 190, 08005 Barcelona.
 • Cod de Identificare Fiscală (NIF):  B66362906

Puteți contacta GLOVO folosind secțiunea de „Contact” din Partener Blog.

2. OBIECT

GLOVO Partner Blog este Blog-ul creat de GLOVO pentru a partaja știri interesante cu Partenerii (în continuare „Utilizatori” sau „Utilizatorul”) și a-i informa despre orice acțiuni ce sunt efectuate de GLOVO. În Partner Blog, Utilizatorii vor putea găsi sfaturi despre gestionarea comenzilor și resurse educative pentru o utilizare mai bună a aplicației GLOVO. Suplimentar, îl pot utiliza pentru a accesa GLOVO Store direct, a soluționa orice nelămuriri pe care le-ar avea prin secțiunea de FAQ (Întrebări frecvente) sau de a contacta GLOVO.

3. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii sunt în totalitate responsabili pentru utilizarea adecvată și accesul la conținutul Partner Blog în conformitate cu legislația actuală, națională sau internațională, a țării din care este utilizat Partener Blog, precum și cu principiile de bună credință, morale, obiceiuri de obicei acceptate în mod obișnuit și cele de ordinea publică. În mod specific, aceștia se obligă să respecte cu strictețe acești Termeni generali.

Utilizatorii se vor abține de la a folosi profilul personal și alt conținut al Partner Blog în scopuri sau cu rezultate ilegale ce ar putea vătăma terțe părți și interese, sau care ar putea vătăma, dăuna, afecta sau deteriora Partener Blog și conținutul și serviciile. Suplimentar, se interzice obstrucționarea normală sau folosirea de alți Utilizatori ai Partener Blog.

GLOVO nu poate fi considerat că are o responsabilitate editorială și declară în mod expres că nu se identifică cu oricare dintre opiniile ce pot fi emise de Utilizatorii Partener Blog, ale căror consecințe vor fi unica responsabilitate a emitenților.

Orice persoane care încalcă obligațiile de mai sus vor fi unicele responsabile pentru orice pierdere sau daună provocată de către acestea. GLOVO nu va accepta nicio răspundere pentru orice consecințe, pierdere sau deteriorare ce poate apărea din utilizarea sau accesul ilegal de către terțele părți.

În general, Utilizatorii se obligă, de exemplu, dar fără limitare:

 • să se abțină de la alterarea sau modificarea Partener Blog, complet sau parțial, prin bypass, dezactivare sau în orice alt mod a modifica funcțiile sau serviciile;
 • să se abțină de la încălcarea drepturilor de proprietate industrială și intelectuală sau a regulilor privind legislația de protecție a datelor cu caracter personal;
 • să se abțină să folosească Partener Blog pentru a insulta, defăima, intimida, hărțui sau ataca imaginea personală a altor Utilizatori;
 • să se abțină de la introducerea virușilor informatici, fișiere corupte sau orice alte programe software ce ar putea deteriora sau altera conținutul sau sistemele GLOVO sau ale terțelor părți;
 • să se abțină de la transmiterea mesajelor e-mail în masă și/sau recurente către mai multe persoane, sau de a transmite adresele e-mail a terțelor părți fără consimțământul acestora;
 • să se abțină de la a face reclamă bunurilor sau serviciilor fără acordul prealabil al GLOVO.

Orice Utilizator poate raporta alt Utilizator dacă acesta consideră că cel din urmă încalcă acești Termeni generali. În mod similar, orice Utilizator poate informa GLOVO privind orice abuz sau încălcare a acestor termeni prin secțiunea de Contact. GLOVO va verifica astfel de rapoarte cât mai curând posibil și va întreprinde toate măsurile considerate oportune, rezervându-și dreptul de a elimina și/sau suspenda orice Utilizator din Partener Blog pentru încălcarea acestor Termeni generali. Mai mult, GLOVO își rezervă dreptul de a elimina și/sau suspenda orice mesaje cu conținut ilegal sau ofensator fără necesitatea unui avertisment prealabil sau notificare ulterioară.

4. RESPONSABILITATEA ȘI RĂSPUNDEREA GLOVO

Utilizatorii sunt responsabili pentru deținerea serviciilor și echipamentelor necesare pentru navigare pe Internet și accesarea Partener Blog. Utilizatorii pot raporta orice incidente sau probleme de accesare a Blogului GLOVO utilizând canalele de contact puse la dispoziția acestora, iar Glovo va analiza incidentul și va informa Utilizatorul despre cum poate soluționa incidentul cât mai repede posibil.

GLOVO nu controlează și nu este responsabilă pentru conținutul încărcat de Utilizatori prin intermediul Partener Blog, iar Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru caracterul legal al unui astfel de conținut.

GLOVO nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreo întrerupere de serviciu, erori de conexiune, indisponibilitate sau erori ale acestuia, acces serviciu Internet sau întreruperi Internet sau pentru orice alte situații în afara controlului său.

GLOVO nu își asumă nicio responsabilitate pentru erorile de securitate ce pot apărea sau pentru orice daună ce poate fi cauzată sistemului computerului Utilizatorului (hardware și software) sau fișierelor ori documentelor salvate pe acestea, ca urmare a:

 • prezenței unui virus în sistemul de operare al computerului Utilizatorului sau dispozitivul mobil utilizat pentru a conecta conținutul și serviciile Partener Blog;
 • unei erori de funcționare a browser-ului;
 • utilizării versiunilor neactualizate.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

GLOVO este proprietarul sau deținătorul licenței tuturor drepturilor intelectuale și industriale incluse în Partener Blog, precum și cel al conținutului ce poate fi accesat prin intermediul acesteia. Drepturile de proprietate intelectuală ale Partener Blog, precum și textul, imaginile, design-ul grafic, structura de navigare, informațiile și conținutul inclus în aceasta sunt proprietatea GLOVO, ce deține dreptul exclusiv de a exercita drepturile de exploatare ale acestora în acest mod, în special drepturile de reproducere, distribuție, publicare și transformare, în conformitate cu legislația spaniolă privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

În ciuda celor de mai sus, GLOVO ar putea să nu fie proprietarul sau titularul licenței conținutului, precum nume sau imagini, printre altele, a companiilor cu care GLOVO nu are o relație comercială. În aceste cazuri, GLOVO obține conținutul din surse publice disponibile și Glovo nu va fi în niciun caz considerată a avea legătură cu orice drepturi ce aparțin acesteia.

Autorizarea unui Utilizator să acceseze Partener Blog nu implică o renunțare, transfer, licențiere sau desemnare completă ori parțială de către GLOVO a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau industrială. Ștergerea, derivarea sau în orice fel modificarea conținutului Partener Blog GLOVO sunt în totalitate interzise. Suplimentar, modificarea, copierea, reutilizarea, exploatarea, reproducerea, comunicarea publică, publicarea secundară sau ulterioară, actualizarea fișierelor, transmiterea prin poștă, transmiterea, utilizarea, procesarea sau distribuirea în orice mod a întregului conținut sau parte a acestuia, inclusiv Partener Blog GLOVO în scopuri publice sau comerciale sunt, de asemenea, interzise, cu excepția autorizării exprese în scris a companiei GLOVO sau, după caz, cea a proprietarului drepturilor în cauză.

Orice Utilizator care își partajează orice parte a conținutului în orice mod prin Partener Blog declară că are drepturile necesare pentru a face acest lucru, exonerând GLOVO de orice responsabilitate cu privire la conținut și caracterul legal al informațiilor furnizate. Prin furnizarea conținutului prin intermediul Platformei, Utilizatorii desemnează către GLOVO, în mod gratuit și în limita maximă permisă de legislația actuală, drepturile de exploatare privind proprietatea intelectuală sau industrială ce rezultă din acest conținut.

3.9. MODIFICĂRI SAU AMENDAMENTE LA TERMENII PARTNER BLOG

GLOVO își rezervă dreptul de a face modificări în orice moment la acest site, politicile și Termenii generali. Dacă oricare din clauzele acestor Termeni generali este considerată anulabilă sau nulă prin aplicarea legii, respectiva(-ele) clauză(-e) se va(vor) considera ca nefiind inclusă(e). O astfel de declarare a nulității nu va cauza anularea restului Acordului, iar respectivul Acord va rămâne valid și în vigoare între Părți.

6.11. LEGE APLICABILĂ

Relația între GLOVO și fiecare Utilizator va fi guvernată și constituită în conformitate cu acești Termeni generali a căror creare, validitate și aplicabilitate va fi guvernată de legislația spaniolă. Orice litigiu, dezacord sau conflict cu privire la elaborarea acestor Termeni generali va fi supus instanțelor din Barcelona.