Nowa sekcja danych kontaktowych w aplikacji internetowej dla partnerów

Chcemy mieć pewność, że zarówno Ty, jak i wszystkie wskazane osoby kontaktowe w Twoim punkcie otrzymują wiadomości od Glovo.

Przejdź do obszaru Profil w aplikacji internetowej dla partnerów i zaktualizuj dane kontaktowe punktu(-ów).

Dane kontaktowe dzielą się na trzy kategorie:

Kontakt w sprawie bieżącej działalności
Tutaj należy podać dane kontaktowe osoby znajdującej się na miejscu, która zarządza codziennym funkcjonowaniem punktu. Z reguły jest to kierownik punktu, ale możesz tutaj dodatkowo wpisać adres e-mail pracownika.

Wskazana osoba będzie od nas otrzymywać:

– Odpowiedzi działu obsługi partnerów na pytania przesłane w aplikacji internetowej – przez Ciebie lub Twój zespół.
– Powiadomienia związane z bieżącą działalnością, np. informacje na temat nowych funkcji aplikacji, przypomnienia o urlopach, poradniki na temat korzystania z aplikacji internetowej itp.

Do tej osoby będziemy także dzwonić w sprawach związanych z aktualnie realizowanymi zamówieniami.

Kontakt w sprawie faktur
Tutaj należy podać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za rozliczanie faktur i płatności.

Będziemy jej przesyłać faktury oraz inne informacje związane z rozliczaniem faktur i płatności.

Kontakt w sprawach biznesowych
Tutaj należy podać dane kontaktowe do osoby podejmującej kluczowe decyzje związane z działalnością firmy. Może to być właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za ogólny nadzór nad działalnością, która nie musi należeć do załogi punktu.

Wskazana osoba będzie od nas otrzymywać:
– dane biznesowe, takie jak wyniki sprzedaży lub informacje o promocjach;
– istotne informacje przekazywane osobie do kontaktów w sprawach związanych z bieżącą działalnością.

Pamiętaj, że w każdej z tych kategorii możesz podać dwa różne adresy e-mail odbiorców. Ta sama osoba może również zostać wskazana w kilku różnych kategoriach.

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem aplikacji internetowej dla partnerów (obszar Profil).