Aplikacja internetowa i zasoby

Sprawdź, jakie porady, samouczki i materiały edukacyjne przygotowaliśmy dla partnerów.

RAPORTY

W obszarze Raporty znajdziesz najważniejsze dane i informacje dotyczące prowadzonej działalności

HISTORIA

Na stronie „Historia” znajdziesz informacje na temat zrealizowanych zamówień. Można je filtrować według następujących kryteriów:

 • okres
 • zdarzenia (np. anulowane zamówienia)
 • metody płatności

Uwaga: Płatności gotówkowe są możliwe tylko w niektórych miastach.

Ikona na zamówieniu wskazuje, czy zamówienie było:

 • anulowane
 • zrefundowane na rzecz klienta
 • źle ocenione
 • opłacone gotówką

FAKTURY

Jeśli korzystasz z aplikacji internetowej dla partnerów na komputerze (https://partners.glovoapp.com), możesz sprawdzić faktury punktu w obszarze Raporty > Faktury.

Faktury będą uporządkowane według parametrów:

 • Data
 • Nazwa
 • Adres
 • NIP

Uwaga: faktury można wyszukiwać według dat w kalendarzu oraz je pobierać.

W sprawach związanych z fakturami możesz kontaktować się z nami przez aplikację internetową dla partnerów, kiedy np.:

 • Nie dotarła dwutygodniowa płatność.
 • Potrzebujesz kopii potwierdzenia płatności.
 • Masz pytania na temat faktur i zamówień lub są w nich rozbieżności.
 • Nie dotarła dwutygodniowa faktura.

W aplikacji internetowej dla partnerów przejdź do obszaru Profil i naciśnij przycisk Pomoc i zasoby.