Akceptowanie i dostarczanie zamówień

Produkty można aktywować/dezaktywować na podstawie ich dostępności. Jeśli skończy się produkt, wybierz go i kliknij „Wyłącz”. Możesz zdezaktywować artykuł na określony czas. Pamiętaj, aby po uzupełnieniu zapasów ponownie aktywować produkt. Dzięki temu klienci będą znów mogli go zamawiać. W analogiczny sposób możesz postępować w przypadku kategorii „Atrybuty”.

Kurier będzie odbierać zamówienia i dostarczać je klientom.

Przed wydaniem kurierowi torby sprawdź jeszcze raz paragon i upewnij się, że wszystkie produkty zostały w niej umieszczone (łatwo zapomnieć o dodatkach takich jak napoje lub sosy).

Szczelnie zamknij torbę zszywkami lub naklejkami, by zagwarantować, że zamówienie dotrze do klienta nienaruszone.

Dokładnie sprawdź kod na paragonie, aby się upewnić, że wydajesz właściwe zamówienie. Jeśli zamówienie jest zapakowane w kilka toreb, zadbaj, by wszystkie zostały odebrane.

Każde zamówienie jest opatrzone następującymi informacjami:

 • ID zamówienia
 • Nazwa i adres punktu
 • Dane klienta (w tym numer telefonu)
 • Przewidywana godzina odbioru
 • Opis zamówienia (informacje o alergiach)
 • Dane kuriera
 • Łączna kwota zamówienia

Jeśli jesteś partnerem Marketplace, poniższe informacje dotyczące kurierów nie będą wyświetlane:

 • Przewidywana godzina odbioru
 • Dane kuriera

Po każdym anulowaniu jednego z bieżących zamówień w aplikacji internetowej dla partnerów wyświetli się wyskakujące okienko z następującymi informacjami:

 • Powód anulowania
 • Kod zamówienia
 • Informacje na temat produktów w zamówieniu i ich liczba

W obszarze „Historia zamówień” aplikacji internetowej dla partnerów (Raporty → Historia), wszystkie anulowane zamówienia są oznaczone symbolem X. Kliknij zamówienie, aby sprawdzić informacje na temat anulowania (np. powód anulowania, należności itp.).

*Ta część nie dotyczy partnerów Marketplace

Przed zaakceptowaniem zamówienia oraz w trakcie jego przygotowywania w aplikacji internetowej dla partnerówmożesz sprawdzić przewidywaną godzinę odbioru.

Gdy pojawi się nowe zamówienie, aplikacja internetowa uruchomi alarm dźwiękowy, a zamówienie zostanie podświetlone. Kliknij zamówienie, przejrzyj je i naciśnij zielony przycisk „Zaakceptuj”. Zamówienie automatycznie trafi na listę „Zaakceptowane”.

Historia zamówień

Poprzednie zamówienia można przejrzeć w obszarze „Raporty” > „Historia” w aplikacji internetowej dla partnerów. Zamówienia możesz filtrować ze względu na:

 • okres;
 • incydenty (złe oceny, zamówienia anulowane, zwroty pieniędzy);
 • metody płatności.

Rozwiązywanie problemów

W kwestiach związanych z bieżącymi zamówieniami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Tak, możesz zadzwonić bezpośrednio do użytkownika lub napisać do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W kwestiach związanych z bieżącymi zamówieniami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W kwestiach związanych z bieżącymi zamówieniami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W szczególnych przypadkach, gdy skończył się produkt niedawno zamówiony przez klienta:

*Jeśli użytkownik zgodzi się na zamianę produktu, zmień zamówienie w systemie zgodnie z poniższą instrukcją. Dzięki temu użytkownik otrzyma poprawny paragon z ostateczną listą oraz cenami produktów.    

  1. Wybierz zamówienie do zmodyfikowania, znajdź produkty do zastąpienia i kliknij „Edytuj”.    
  2. Kliknij „Zastąp”, a następnie wybierz zamiennik i kliknij „Zapisz”.

*Jeśli użytkownik nie chce otrzymać produktu zamiennego, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów, i poproś o anulowanie zamówienia.

Pamiętaj o bezzwłocznym zdezaktywowaniu brakującego produktu w aplikacji internetowej dla partnerów, aby inni użytkownicy go nie zamówili.

Jeśli zapomnisz nazwę użytkownika lub hasło do aplikacji internetowej dla partnerów, najpierw postaraj się odszukać e-maila, w którym te dane wysłaliśmy. E-mail trafił do Ciebie na początku współpracy z Glovo. Jeśli nie możesz go znaleźć, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

*Ta część nie dotyczy partnerów Marketplace

W kwestiach związanych z bieżącym zamówieniem napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W przypadku problemów niezwiązanych z bieżącym zamówieniem napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Jeśli w szczególnej sytuacji musisz anulować zamówienie, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Jeśli przyszło zamówienie, ale punkt jest już zamknięty, wykonaj poniższe czynności:

Napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów, aby anulować zamówienie.

W aplikacji internetowej dla partnerów zmień godziny otwarcia punktu. W tym celu przejdź do obszaru Profil i kliknij przycisk „Edytuj” widoczny obok godzin otwarcia.

Wyświetli się okno wyskakujące, w którym możesz zmienić godziny otwarcia i zamknięcia punktu w poszczególnych dniach tygodnia.

W szczególnych przypadkach możesz tymczasowo zdezaktywować punkt w aplikacji Glovo. Jest to przydatne na przykład w przypadku zbyt dużej ilości zamówień. W tym celu kliknij ikonę domu widoczną w górnym prawym rogu. Możesz tymczasowo zamknąć punkt na pół godziny, na godzinę lub do końca dnia.

Możesz również zaplanować zamknięcie punktu w określonych terminach, jeśli zbliżają się święta lub chcesz wziąć urlop.

Produkty można aktywować/dezaktywować na podstawie ich dostępności.

 • Jeśli skończy się produkt, wybierz go i kliknij „Wyłącz”. Możesz zdezaktywować artykuł na określony czas.
 • Pamiętaj, aby po uzupełnieniu zapasów ponownie aktywować produkt. Dzięki temu klienci będą znów mogli go zamawiać.
 • W analogiczny sposób możesz postępować w przypadku kategorii „Atrybuty”.

Z reguły, jeżeli klient anuluje zamówienie, które już zostało zaakceptowane, otrzymasz o tym powiadomienie w aplikacji internetowej dla partnerów i zwrócimy Ci pieniądze. W powiadomieniu będzie wyjaśnione, czy otrzymasz zwrot pieniędzy za zamówienie.

*Ta część nie dotyczy partnerów Marketplace

W kwestiach związanych z bieżącymi zamówieniami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Godziny otwarcia

Jeśli chcesz zamknąć punkt ze względu na święta lub urlop, kliknij ikonę domu widoczną w prawym górnym rogu aplikacji internetowej dla partnerów.

W szczególnych przypadkach możesz tymczasowo zamknąć punkt w aplikacji Glovo. Jest to przydatne na przykład w przypadku zbyt dużej ilości zamówień.

W tym celu kliknij ikonę domu widoczną w górnym prawym rogu aplikacji internetowej dla partnerów. Możesz tymczasowo zamknąć punkt na pół godziny, na godzinę lub do końca dnia.

Aby zmienić godziny otwarcia, przejdź do obszaru Profil w aplikacji internetowej dla partnerów i kliknij przycisk „Edytuj” widoczny obok godzin pracy punktu. Możesz ustawić różne godziny otwarcia i zamknięcia punktu w zależności od dnia tygodnia.

Zamówienia

W obszarze „Raporty” w aplikacji internetowej dla partnerów kliknij „Historia”, aby wyświetlić informacje o wszystkich zrealizowanych zamówieniach, w tym daty, godziny, kody zamówienia i kwoty.

Kliknij opcję „Filtruj”, aby wyświetlić tylko zamówienia z określonego dnia lub spełniające wybrane kryteria (na przykład anulowane zamówienia).

Inne

Napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Aplikacja internetowa dla partnerów

W obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów możesz znaleźć trzy typy danych kontaktowych. Zadbaj, by wszystkie informacje były aktualne i odpowiednie osoby na bieżąco otrzymywały od Glovo potrzebne informacje:

DANE DO KONTAKTU W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Tutaj należy podać dane kontaktowe osoby znajdującej się na miejscu, która zarządza codziennym funkcjonowaniem punktu. Z reguły jest to kierownik punktu. Możesz tutaj także dodatkowo wpisać adres e-mail pracownika.

Taka osoba będzie od nas otrzymywać:

 • Odpowiedzi działu obsługi partnerów na pytania przesłane w aplikacji internetowej dla partnerów przez Ciebie lub Twój zespół.
 • Powiadomienia związane z bieżącą działalnością, np. informacje na temat nowych funkcji aplikacji internetowej dla partnerów, przypomnienia o urlopach, poradniki na temat korzystania z aplikacji itp. Do tej osoby będziemy także dzwonić w sprawach związanych z aktualnie realizowanymi zamówieniami.

DANE KONTAKTOWE DO FAKTURY

Tutaj należy podać dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczanie faktur i płatności. Takim osobom będziemy przesyłać faktury i inne informacje związane z rozliczaniem faktur i płatności.

DANE KONTAKTOWE FIRMY

Tutaj należy podać dane kontaktowe do osoby podejmującej kluczowe decyzje związane z działalnością firmy. Może to być właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za ogólny nadzór nad działalnością, która nie musi należeć do załogi punktu. Taka osoba będzie od nas otrzymywać:

 • dane biznesowe, takie jak wyniki sprzedaży lub informacje o promocjach;
 • istotne informacje przekazywane osobie do kontaktów w sprawach związanych z bieżącą działalnością.

Pamiętaj, że w każdej z tych kategorii możesz podać dwa różne adresy e-mail odbiorców.

Ta sama osoba może również zostać wskazana w kilku różnych kategoriach.

Tak, kierowanie wieloma punktami w ramach jednej sesji jest możliwe. Jeśli interesuje Cię korzystanie z tej funkcji, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów. Po włączeniu funkcji będzie możliwe wybranie konkretnych punktów i kierowanie nimi w ramach jednej sesji aplikacji internetowej dla partnerów. W tym celu naciśnij przycisk „Punkty” widoczny w górnym lewym rogu. Możesz również aktywować wszystkie punkty naraz – w tym celu zaznacz pole „Wybierz wszystkie”.

Jeśli zapomnisz nazwę użytkownika lub hasło do aplikacji internetowej dla partnerów, najpierw postaraj się odszukać e-maila, w którym te dane wysłaliśmy. E-mail trafił do Ciebie na początku współpracy z Glovo. Jeśli nie możesz go znaleźć, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.  

Aby skorzystać z aplikacji internetowej dla partnerów musisz zalogować się przy użyciu danych zawartych w e-mailu, który trafił do Ciebie na początku naszej współpracy. Jeśli nie możesz go znaleźć, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.  

Aplikacja internetowa dla partnerów jest narzędziem ułatwiającym obsługę zamówień i współpracę z Glovo. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych lub na komputerze stacjonarnym.

Instrukcje

Zapoznaj się z instrukcją w części Aplikacja internetowa dla partnerów na blogu.

Zapoznaj się z instrukcją w części Aplikacja internetowa dla partnerów na blogu.

Zapoznaj się z instrukcją w części Aplikacja internetowa dla partnerów na blogu.

Zapoznaj się z instrukcją w części Aplikacja internetowa dla partnerów na blogu.

Zapoznaj się z instrukcją w części Aplikacja internetowa dla partnerów na blogu.

Rozwiązywanie problemów

NIE DOCHODZĄ ZAMÓWIENIA

Jeśli na tablecie nie otrzymujesz zamówień, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

PROBLEMY Z URUCHOMIENIEM

Jeśli oprogramowanie się nie uruchamia, zrestartuj urządzenie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększenia głośności, aż urządzenie się wyłączy. Następnie ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Jeśli problem nadal występuje, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM

Najpierw upewnij się, że urządzenie jest połączone z WiFi. W tym celu wyświetl menu szybkich ustawień, przesuwając palcem od góry do dołu ekranu, i dotknij ikony ustawień widocznej w górnym prawym rogu. Dotknij ikony WiFi i sprawdź, czy połączenie jest nawiązane.

Jeśli w aplikacji internetowej dla partnerów nadal wyświetla się komunikat „Web page not available” (Strona niedostępna), zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. W tym celu u dołu ekranu dotknij ikony ostatnio uruchamianych aplikacji, a następnie dotknij ikony miotły, by zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Ponowne uruchamianie aplikacji Glovo Jeśli problem nadal występuje, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA

Jeśli tablet nie działa, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

PROBLEMY Z DŹWIĘKIEM

1. Wyświetl menu szybkich ustawień, przesuwając palcem od góry do dołu ekranu, i dotknij ikony ustawień widocznej w górnym prawym rogu. Dotknij opcji niestandardowych przycisków sterowania głośnością i wyłącz ją, przesuwając suwak. Przełącznik powinien zmienić kolor na szary, jak pokazuje poniższy rysunek (opcja jest wyłączona).

2. Upewnij się, że ustawiona jest maksymalna głośność urządzenia, naciskając przycisk zwiększenia głośności znajdujący się na boku urządzenia. Pomarańczowy pasek głośności musi wskazywać maksymalne ustawienie, jak widać na rysunku poniżej.

3. Wyświetl menu szybkich ustawień, przesuwając palcem od góry do dołu ekranu, i dotknij ikony ustawień widocznej w górnym prawym rogu. Dotknij ustawień dźwięków. Paski ustawień głośności multimediów i powiadomień powinny wskazywać maksymalne ustawienie (należy przesunąć suwak do końca w prawo).

Jeśli problem nadal występuje, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

DOSTĘP DO APLIKACJI INTERNETOWEJ DLA PARTNERÓW (LOGOWANIE/RESETOWANIE HASŁA)

Jeśli zapomnisz nazwę użytkownika lub hasło do aplikacji internetowej dla partnerów, najpierw postaraj się odszukać e-maila, w którym te dane wysłaliśmy. E-mail trafił do Ciebie na początku współpracy z Glovo.

Jeśli go nie masz, zadzwoń do działu obsługi partnerów – numer dla swojego kraju znajdziesz, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów: 93 003 80 60

NIE DOCHODZĄ ZAMÓWIENIA

Jeśli na tablecie nie otrzymujesz zamówień, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

PROBLEMY Z URUCHOMIENIEM

Jeśli oprogramowanie się nie uruchamia, zrestartuj urządzenie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania (1) i zwiększenia głośności (2), aż urządzenie się wyłączy. Następnie ponownie naciśnij przycisk zasilania (1), aby włączyć urządzenie.

Jeśli problem nadal występuje, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z WiFi. W tym celu wyświetl menu szybkich ustawień, przesuwając palcem od góry do dołu ekranu, i dotknij ikony ustawień widocznej w górnym prawym rogu. Dotknij ikony WiFi i sprawdź, czy połączenie jest nawiązane.

Jeśli w aplikacji internetowej dla partnerów nadal wyświetla się komunikat „Web page not available” (Strona niedostępna), zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. W tym celu u dołu ekranu dotknij ikony ostatnio uruchamianych aplikacji, a następnie dotknij ikony miotły, by zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Ponowne uruchamianie aplikacji Glovo

Jeśli problem nadal występuje, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA

Jeśli urządzenie nie działa, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów na komputerze stacjonarnym lub zadzwoń do działu obsługi partnerów – numer znajdziesz, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów 931 224 331.

PARAGONY SIĘ NIE DRUKUJĄ
  1. Upewnij się, że obudowa drukarki jest prawidłowo zamknięta.
  2. Sprawdź, czy w drukarce znajduje się odpowiedni typ papieru pokazany poniżej.

Uwaga: Urządzenie korzysta z papieru termicznego o formacie 58 x 40 mm.

3. Jeśli występują błędy drukowania (na przykład wydruki są czarne), sprawdź ułożenie papieru w urządzeniu (tylko na jednej stronie papieru termicznego można drukować). Jeśli problem nadal występuje, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

PROBLEMY Z DŹWIĘKIEM
  1. Wyświetl menu szybkich ustawień, przesuwając palcem od góry do dołu ekranu, i dotknij ikony ustawień widocznej w górnym prawym rogu. Dotknij opcji niestandardowych przycisków sterowania głośnością i wyłącz ją, przesuwając suwak. Przełącznik powinien zmienić kolor na szary, jak pokazuje poniższy rysunek (opcja jest wyłączona).
  2. Upewnij się, że ustawiona jest maksymalna głośność urządzenia, naciskając przycisk zwiększenia głośności znajdujący się na boku urządzenia. Pomarańczowy pasek głośności musi wskazywać maksymalne ustawienie, jak widać na rysunku poniżej.
  3. Wyświetl menu szybkich ustawień, przesuwając palcem od góry do dołu ekranu, i dotknij ikony ustawień widocznej w górnym prawym rogu. Kliknij ustawienia dźwięku. Paski ustawień głośności multimediów i powiadomień powinny wskazywać maksymalne ustawienie (należy przesunąć suwak do końca w prawo).

Jeśli problem nadal występuje, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

DOSTĘP DO APLIKACJI INTERNETOWEJ DLA PARTNERÓW (LOGOWANIE/RESETOWANIE HASŁA)

Jeśli zapomnisz nazwę użytkownika lub hasło do aplikacji internetowej dla partnerów, najpierw postaraj się odszukać e-maila, w którym te dane wysłaliśmy. E-mail trafił do Ciebie na początku współpracy z Glovo.

Jeśli go nie masz, zadzwoń do działu obsługi partnerów – numer dla swojego kraju znajdziesz, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów: 93 003 80 60

Faktury

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Informacje na temat zamówień znajdziesz w obszarze „Raporty” w aplikacji internetowej dla partnerów. W obszarze „Historia” znajduje się podsumowanie złożonych zamówień, w tym daty, godziny, kody zamówień i kwoty.

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Płatności

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Z reguły, jeżeli klient anuluje zamówienie, które już zostało zaakceptowane, otrzymasz o tym powiadomienie w aplikacji internetowej dla partnerów z informacją, czy otrzymasz zwrot pieniędzy. Jeśli tak wskazuje powiadomienie, otrzymasz zapłatę za zamówienie.

Zwrot pieniędzy dla użytkownika

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W kwestiach związanych z fakturami i płatnościami napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Papierowe torby

Przesyłka zajmuje około 24–48 godzin (z wyjątkiem dostawy na Wyspy Kanaryjskie, która może potrwać 5 dni).

Jeśli potrzebujesz dodatkowych papierowych toreb, możesz je zamówić w witrynie Glovo Store.

Torby trafią na adres wskazany w umowie z Glovo. Jeśli chcesz zmienić adres wysyłki, możesz to zrobić w ustawieniach koszyka przed złożeniem zamówienia w Glovo Store.

Inne

Za zakupy w Glovo Store możesz zapłacić kartą kredytową. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Powinien trafić do Ciebie e-mail z danymi logowania do Glovo Store (nazwa użytkownika i hasło). Jeśli nie możesz go znaleźć, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Powinien trafić do Ciebie e-mail z danymi logowania do Glovo Store (nazwa użytkownika i hasło). Jeśli nie możesz go znaleźć, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Inne pytania

Jeśli chcesz dodać punkt w Glovo i obsługiwać go w aplikacji internetowej dla partnerów, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

Opłata za dostawę jest obliczana dynamicznie dla poszczególnych użytkowników i punktów.

Główne czynniki wpływające na koszt dostawy to:

 • dystans;
 • prowizja przewidziana za zamówienie partnera.

Koszt dostawy może być wyższy w przypadku niesprzyjającej pogody (np. w deszczu). Ma to na celu zrekompensowanie wyższej ceny obsługi przez kuriera.

Aby poprawić pozycjonowanie punktu w aplikacji, zwróć uwagę na następujące parametry:

 • Wysoka ilość zamówień
 • Pozytywne oceny
 • Opłaty za dostawę: niższa opłata za dostawę, wpływa pozytywnie na pozycję. Ponadto punkty bliższe lokalizacji użytkownika zajmują wyższą pozycję w aplikacji.
 • Wyższa konwersja użytkowników: stosunek liczby klientów, którzy złożyli zamówienie w punkcie, względem liczby użytkowników, którzy kliknęli ofertę punktu.

Nasi partnerzy mogą poprawić pozycję swojego punktu w aplikacji Glovo przy pomocy naszej usługi marketingowej „Glovo Boost”.

Aby dowiedzieć się więcej lub sprawdzić, czy możesz z niej skorzystać, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów.

W obliczeniach bierzemy pod uwagę oceny wystawione przez klientów za ostatnie 100 zamówień w ciągu minionych 60 dni. Ocena jest obliczana raz dziennie o godzinie 5.00 i uwzględnia wszystkie zamówienia ocenione do tego czasu.

W razie problemów lub incydentów związanych z bieżącymi zamówieniami zadzwoń do działu obsługi partnerów – numer znajdziesz, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów: 931 224 331

*Jeśli jesteś partnerem Marketplace, zadzwoń pod numer 931 220 961.

Jeśli masz inne wątpliwości, napisz do nas, klikając przycisk „Pomoc i zasoby” w obszarze Profil w aplikacji internetowej dla partnerów, a my postaramy się bezzwłocznie z Tobą skontaktować.