UVJETI I ODREDBE

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Ovi opći uvjeti korištenja i pravni podaci (u daljnjem tekstu, „Opći uvjeti”) odnose se na mrežno mjesto društva GLOVOAPP23, S.L. (u daljnjem tekstu, „GLOVO”) s domenom www.glovoapp.com i s njim povezana mrežna mjesta ili mrežna mjesta na koja Glovo objavljuje poveznice putem svoje domene, kao i njegova pridružena društva i suradnike, kako je navedeno u Prilogu I, uključujući mrežna mjesta društva GLOVO širom svijeta (u daljnjem tekstu „Stranice“). Stranice pripadaju društvu GLOVO. Upotrebom Stranica prihvaćaš ove Opće uvjete. Ako se s time ne slažeš, molimo te da se njima ne koristiš. U skladu s odredbama važećeg zakonodavstva, u nastavku su navedeni sljedeći identifikacijski podaci vlasnika mrežnog mjesta:

 • Naziv društva: GlovoApp 23, S.L.
 • Registrirano sjedište: C/ Pallars 190, 08005 Barcelona.
 • Porezni broj (NIF):  B66362906

S GLOVOM možeš stupiti u kontakt putem odjeljka „Kontakt“ u blogu za partnere.

2. PREDMET

GLOVO blog za partnere je blog koji je GLOVO pokrenuo radi dijeljenja važnih vijesti s partnerima (u daljnjem tekstu „Korisnici“ ili „Korisnik“) i obavještavanja o svim radnjama koje GLOVO može poduzeti. Na blogu za partnere korisnici će moći pronaći savjete o upravljanju narudžbama i edukativne resurse za bolju uporabu aplikacije GLOVO. Osim toga, mogu se njime koristiti i za izravni pristup GLOVO trgovini, rješavanje bilo kakvih upita putem odjeljka s čestim pitanjima ili kontakt s GLOVOM.

3. OBAVEZE KORISNIKA

Korisnici su u potpunosti odgovorni za propisnu uporabu i pristup sadržajima bloga za partnere u skladu s važećim zakonodavstvom, bilo međunarodnim ili nacionalnim, zemlje iz koje upotrebljavaju blog za partnere, kao i načelima dobre vjere, morala, općeprihvaćenih običaja i javnog reda i mira. Konkretno, obvezuju se strogo se pridržavati ovih Općih uvjeta.

Korisnici se moraju suzdržati od upotrebe svog profila i drugih sadržaja bloga za partnere u nezakonite svrhe ili s nezakonitim rezultatima koji štete pravima i interesima trećih strana ili koji na bilo koji način mogu oštetiti, onemogućiti, utjecati na blog za partnere ili na njezin sadržaj i usluge. Osim toga, zabranjeno je ometati normalnu uporabu ili korištenje bloga za partnere drugim korisnicima.

GLOVO se ne može smatrati odgovornim za uređivanje sadržaja Platforme i izričito navodi kako se ne identificira ni sa kakvim mišljenjima koja mogu biti objavljena od strane Korisnika bloga za partnere, a čije će posljedice biti isključiva odgovornost njihovih autora.

Svaka osoba koja prekrši gore navedene obveze bit će odgovorna za svaki gubitak ili štetu koju prouzroče. GLOVO ne prihvaća odgovornost ni za kakve posljedice, gubitke ili oštećenja koja mogu nastati kao posljedica takve nezakonite uporabe ili pristupa trećih osoba.

Općenito, korisnici se obvezuju, primjerice, ali bez ograničenja:

 • Da će se suzdržavati od mijenjanja ili modificiranja bloga za partnere, u cijelosti ili dijelom, zaobilazeći, onemogućavajući ili na bilo koji drugi način manipulirajući njezinim funkcijama ili uslugama;
 • Da će se uzdržati od kršenja prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili zakona o zaštiti osobnih podataka;
 • Da će se suzdržavati od korištenja bloga za partnere radi uvrede, klevetanja, zastrašivanja ili uznemiravanja drugih Korisnika ili napada na njihov osobni ugled;
 • Da će se suzdržavati od uvođenja računalnih virusa, oštećenih datoteka ili bilo kojeg drugog softvera koji može uzrokovati štetu ili izmjene sadržaja ili sustava za GLOVO ili treće strane;
 • Da će se suzdržavati od slanja masovnih i/ili ponavljajućih poruka e-pošte određenom broju osoba ili slanja adresa e-pošte trećih strana bez njihovog pristanka;
 • Da će se suzdržavati od oglašavanja robe ili usluga bez prethodnog pristanka društva GLOVO.

Svaki Korisnik može prijaviti drugog Korisnika ako vjeruje da je ovaj prekršio ove Opće uvjete. Slično tome, bilo koji Korisnik može obavijestiti GLOVO o svakoj zlouporabi ili kršenju ovih Uvjeta putem odjeljka za kontakt. GLOVO će provjeriti takva izvješća što je prije moguće i poduzeti sve korake koje smatra prikladnima, zadržavajući pravo ukloniti i/ili suspendirati bilo kojeg Korisnika s bloga za partnere zbog kršenja ovih Općih uvjeta. Nadalje, GLOVO zadržava pravo na uklanjanje i/ili obustavu bilo koje poruke s nezakonitim ili uvredljivim sadržajem bez prethodnog upozorenja ili naknadne obavijesti.

4. ODGOVORNOSTI I OBAVEZE DRUŠTVA GLOVO

Korisnici su odgovorni za postojanje potrebnih usluga i opreme za pregledavanje Interneta i pristup blogu za partnere. Korisnici GLOVU mogu prijaviti sve incidente ili poteškoće pri pristupanju blogu za partnere putem dostupnih kanala za kontakt, a Glovo će analizirati incident i uputiti korisnika kako ga riješiti što je prije moguće.

GLOVO ne kontrolira i nije odgovoran za sadržaj koji su Korisnici prenijeli putem bloga za partnere, već su Korisnici isključivo odgovorni za usklađenost tih sadržaja sa zakonima.

GLOVO ne prihvaća odgovnost ni za kakve prekide usluge, pogreške u povezivanju, nedostupnost, greške u usluzi pristupa internetu, prekide interneta ili bilo koja druga pitanja koja nisu pod njegovom kontrolom.

GLOVO ne prihvaća nikakvu odgovornost ni za kakve sigurnosne pogreške koje mogu nastati ili bilo kakvu štetu koja može nastati na računalnom sustavu Korisnika (hardver i softver), ili na datotekama ili dokumentima pohranjenim u njemu:

 • Prisutnost virusa u računalnom sustavu Korisnika ili mobilnom telefonu koji se koristi za povezivanje sa sadržajima i uslugama bloga za partnere;
 • Neispravan rad preglednika;
 • Korištenje zastarjelih verzija.

5. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

GLOVO je vlasnik ili nositelj licence za sva prava intelektualnog i industrijskog vlasništva koja se nalaze na blogu za partnere, kao i sadržaja kojima se može pristupiti putem nje. Prava na intelektualno vlasništvo bloga za partnere, kao i tekst, slike, grafički dizajn, struktura navigacije, informacije i sadržaji u njoj vlasništvo su društva GLOVO koje ima isključivo pravo na iskorištavanje tih prava na bilo koji način, osobito prava na reprodukciju, distribuciju, objavljivanje i izmjene, u skladu sa španjolskim zakonodavstvom o pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Unatoč gore navedenom, GLOVO možda nije vlasnik ili nositelj licencije za sadržaje poput naziva ili slika, između ostalog, društava s kojima GLOVO nema poslovni odnos. U takvim slučajevima GLOVO dobavlja sadržaj iz javno dostupnih izvora, a GLOVO se ni u kojem slučaju neće smatrati povezanim s bilo kojim pravima koja pripadaju GLOVO.

Ovlaštenje dano Korisniku za pristup blogu za partnere ne podrazumijeva odricanje, prijenos, licenciranje ili potpuno ili djelomično dodjeljivanje prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva od strane društva GLOVO. Zabranjeno je brisanje, zaobilaženje ili bilo kakvo manipuliranje sadržajem bloga za partnere društva GLOVO. K tome, modificiranje, kopiranje, ponovno korištenje, iskorištavanje, reproduciranje, javno objavljivanje, izrada drugih ili naknadnih publikacija, učitavanje datoteka, slanje poštom, prijenos, upotreba, obrada ili distribucija na bilo koji način svih ili samo nekih sadržaja sadržanih na blogu za partnere društva GLOVO zabranjene su u javne ili komercijalne svrhe, osim ako GLOVO za to nije dao izričito pismeno ovlaštenje ili je, ako je primjenjivo, to učinio vlasnik dotičnih prava.

Svaki Korisnik koji dijeli bilo koji sadržaj bilo koje vrste putem bloga za partnere i koji tvrdi da ima potrebna prava da to čini oslobađa GLOVO od bilo kakve odgovornosti u pogledu sadržaja i zakonitosti dostavljenih informacija. Pružajući sadržaj putem bloga za partnere Korisnici dodjeljuju društvu GLOVO, besplatno i u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonodavstvom, prava na korištenje te prava na intelektualno ili industrijsko vlasništvo koje proizlaze iz takvog sadržaja.

6. IZMJENE ILI DOPUNE UVJETA ILI BLOGA ZA PARTNERA

GLOVO u bilo kojem trenutku zadržava pravo na unos bilo kakvih promjena u odnosu na ovo mrežno mjesto, njegova pravila i Opće uvjete. Ako se utvrdi da je bilo koja od klauzula ovih Općih uvjeta proglašena po zakonu ništetnom ili pobojnom, smatrat će se kako takva klauzula nije ni uključena. Takva izjava o ništavnosti neće uzrokovati ništetnost ostatka Ugovora, a predmetni Ugovor ostaje valjan i na snazi između Strana.

7. MJERODAVNO ZAKONODAVSTVO

Odnos između društva GLOVO i svakog Korisnika uređuje se i tumači u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama, čiji se sastav, valjanost i primjena ravnaju prema španjolskom zakonodavstvu. Svaki spor, neslaganje ili sukob u vezi s tumačenjem ovih Općih uvjeta podnijet će se sudovima u Barceloni.