ვებ-აპლიკაცია და რესურსები

იხილეთ ჩვენი ინსტრუქციები, რჩევები და საგანმანათლებლო რესურსები პარტნიორებისთვის.

ანგარიშები

„ანგარიშების“ განყოფილებიდან შეგიძლიათ გახსნათ თქვენი ბიზნესის შესახებ ყველაზე რელევანტური ინფორმაცია და მონაცემები

ისტორია

ისტორია

„ისტორიის“ გვერდზე, შეგიძლიათ იხილოთ ყველა შეკვეთის დეტალები, მათი შემდეგნაირად დამუშავებისა და გაფილტვრის მეშვეობით:

— დროის შუალედის მიხედვით
— ინციდენტების მიხედვით (მაგ.: გაუქმებული შეკვეთები)
— გადახდის მეთოდის მიხედვით

შენიშვნა: ნაღდი ფულით გადახდა მხოლოდ რამდენიმე ქალაქშია შესაძლებელი.

შეკვეთაზე არსებული ხატულა აღნიშნავს, რომ:
— შეკვეთა გაუქმდა
— შეკვეთის საფასური დაუბრუნდა მომხმარებელს
— შეკვეთა უარყოფითად შეფასდა
— შეკვეთის საფასური გადახდილია ნაღდი ფულით

ინვოისები

თუ თქვენი კომპიუტერიდან პარტნიორის ვებ-აპლიკაციაში შეხვალთ, შეგეძლებათ ინვოისების გადახედვა — ანგარიშები > ინვოისების განყოფილება.

ინვოისები დალაგებულია შემდეგის მიხედვით:

– თარიღი

-სახელი

-მისამართი ფისკალური ID შენიშვნა: შეგიძლიათ გადმოწეროთ ინვოისები

და თარიღის მიხედვით მოძებნოთ კალენდარში დაგვიკავშირდით პარტნიორის ვებ-აპლიკაციიდან, თუ ინვოისებთან დაკავშირებით ისეთი საკითხი გექნებათ, როგორიცაა: არ მიგიღიათ ორკვირიანი ხელფასი.

გადახდის დადასტურების ასლი გსურთ. ინვოისსა და შეკვეთებთან დაკავშირებული კითხვები/შეუსაბამობები. არ მიგიღიათ ორკვირიანი ინვოისი.

პარტნიორის ვებ-აპლიკაციიდან გადადით „პროფილის“ განყოფილებაში და დააჭირეთ „დახმარებისა და რესურსების“ ღილაკზე. ინვოისი