კონტაქტების ახალი განყოფილება პარტნიორის ვებ-აპლიკაციაში

გვსურს, დავრწმუნდეთ, რომ თქვენ და თქვენს ობიექტზე სხვა შესაბამისი საკონტაქტო პირები სწორ შეტყობინებებს იღებთ Glovo-სგან.

გთხოვთ, ეწვიოთ პარტნიორის ვებ-აპლიკაციაში არსებულ „პროფილის“ განყოფილებას და განაახლოთ თქვენი ობიექტ(ებ)ის საკონტაქტო დეტალები.

ხელმისაწვდომია სამი სახის კონტაქტი:

ყოველდღიური ოპერაციების საკონტაქტო პირი
ეს არის ობიექტზე მყოფი პირი, რომელიც ყოველდღიურ საქმიანობას უძღვება. ძირითადად, ეს ობიექტის მენეჯერია, თუმცა, შეგიძლიათ დამატებითი ელფოსტა შექმნათ ობიექტის თანამშრომლისთვის.

აღნიშნულ საკონტაქტო პირს ჩვენ გავუგზავნით:

— პარტნიორის მხარდაჭერის გუნდის პასუხებს თქვენი ან თქვენი გუნდის შეტყობინებებზე, რომლებსაც პარტნიორის ვებ-აპლიკაციის მეშვეობით გამოგვიგზავნით.
— საოპერაციო შეტყობინებებს, ე.ი. ინფორმაციას ვებ-აპლიკაციის ახალი ფუნქციების თაობაზე, შეხსენებებს არასამუშაო დღეების შესახებ, ვებ-აპლიკაციის გამოყენების სახელმძღვანელოებს და ა.შ.

აღნიშნულ საკონტაქტო პირს ასევე დავუკავშირდებით მიმდინარე შეკვეთებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე.

ანგარიშფაქტურის გამოწერის საკონტაქტო პირი
აღნიშნული პირი პასუხისმგებელია ანგარიშფაქტურის გამოწერასა და გადახდებზე.

ხსენებულ საკონტაქტო პირს გავუგზავნით ანგარიშფაქტურებს და ანგარიშფაქტურის გამოწერის პროცესსა და გადახდებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას.

ბიზნესკონტაქტი
ეს არის ბიზნესისთვის გადაწყვეტილების ძირითადი მიმღები პირი. შესაძლოა იყოს მფლობელი და/ან სხვა პირი, რომელიც მთელი ბიზნესის საქმიანობაზეა პასუხისმგებელი, თუმცა არაა აუცილებელი, რომ ობიექტზე იმყოფებოდეს.

აღნიშნულ საკონტაქტო პირს ჩვენ გავუგზავნით:
— ბიზნესთან დაკავშირებულ ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა გადახდის ანგარიშები და მარკეტინგული პრომოაქციები.
— შესაბამისი შეტყობინებები, რომლებიც გაუზიარდება ყოველდღიური ოპერაციების საკონტაქტო პირს ინფორმირებისთვის.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კონტაქტის ყოველი სახისთვის ორამდე ელფოსტის დამატება შეგიძლიათ. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლებელია ერთი და იმავე ადამიანის დამატება სხვადასხვა სახის საკონტაქტო პირად.

 

 

 

კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ შეტყობინება პარტნიორის ვებ-აპლიკაციის გამოყენებით („პროფილის“ განყოფილება).