ეთიკისა და ბიზნესის წარმოების Glovo-ს სტანდარტები

Glovo-ში მზად ვართ, დავიცვათ უმაღლესი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები, ჩვენი ძირითადი ფასეულობების შესაბამისად.

Glovo გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანზე, რომლებსაც ყოველდღიურად ჩვენთან დიდი გამოცდილება აქვთ. აღნიშნული დადებითი ურთიერთქმედებები განსაზღვრავს, თუ ვინ ვართ და ეს როგორც ჩვენი, ისე ჩვენი პარტნიორების ბიზნესის წარმატების საწინდარია.

შესაბამისად, ჩვენ შემოგვაქვს ეთიკისა და ბიზნესის წარმოების Glovo-ს სტანდარტები მესამე პირებისთვის, რომელიც თქვენც გეხებათ, როგორც Glovo-ს პარტნიორს.

ამ პოლიტიკით, ჩვენი მიზანია, რომ წავახალისოთ:

  • ეთიკური სტანდარტები და ინდივიდების პატივისცემა
  • უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემო Glovo-სთან ყოველდღიური მუშაობის განმავლობაში
  • ნდობა პასუხისმგებლობის აღებით, ეთიკური ქცევა და გულახდილი და ღია დებატები
  • იმ კანონებისა და რეგულაციების უკეთესად გაგება და მათთან შესაბამისობა, რომლებიც თქვენს ბიზნესს ეხება.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზემოხსენებული პოლიტიკის შინაარსი ავტომატურად ერთვის თქვენს შეთანხმებას Glovo-სთან პარტნიორობის შესახებ და იგი მოქმედებს ჩვენთან თანამშრომლობის პერიოდში.

კითხვების არსებობის შემთხვევაში, არ მოგერიდოთ ჩვენთან დაკავშირება შეტყობინების გამოგზავნით პარტნიორის ვებ-აპლიკაციის „პროფილის“ განყოფილებაში არსებული „დახმარებისა და რესურსების“ ღილაკის მეშვეობით.