ახალი 3-ციფრიანი კოდი, რომელიც თქვენი შეკვეთების აღებას გაამარტივებს!

იმის გათვალისწინებით, რომ შეკვეთის საიდენტიფიკაციო კოდი საკმაოდ გრძელია დასამახსოვრებლად და რთულია ამოსაცნობად, შევქმენით ცალკეული, აღების მოკლე კოდი, რომელიც თქვენ და გლოვერს დაგეხმარებათ ასაღები შეკვეთ(ებ)ის ამოცნობაში.

ეს ახალი კოდი თვალსაჩინოდაა გამოსახული დაბეჭდილი ქვითრების (თუ მოწყობილობასთან ერთად იყენებთ პრინტერს) ზედა ნაწილსა და პარტნიორის ვებ-აპლიკაციის შეკვეთების განყოფილებაში.

 

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღების კოდი მხოლოდ შეკვეთის ასაღებად გამოიყენება. კოდი არ არის უნიკალური, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღების ერთი და იგივე კოდი შეიძლება რამდენჯერმე გამოჩნდეს სხვადასხვა დღის განმავლობაში.

შესაბამისად, წაღების გარდა ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ შეკვეთის საიდენტიფიკაციო კოდით, რომელიც ყველა შეკვეთისთვის უნიკალურია. მაგალითად, გამოიყენეთ შეკვეთის საიდენტიფიკაციო კოდი, როდესაც უკავშირდებით პარტნიორის მხარდაჭერის სამსახურს და გჭირდებათ შეკვეთის იდენტიფიცირება.

კითხვების არსებობის შემთხვევაში, არ მოგერიდოთ ჩვენთვის შეტყობინების გამოგზავნა პარტნიორის ვებ-აპლიკაციაში („პროფილის“ განყოფილება) „დახმარებისა და რესურსების“ ღილაკის მეშვეობით.